Author name: Janus Madsen

Ämnesöverskridande skrivande med fokus på tilltro till egen förmåga

Under sina år på lågstadiet ska eleverna utveckla sin tilltro till att använda språket för att kommunicera och reflektera som ett verktyg för att bli fullvärdiga samhällsmedborgare. Att ha ett rikt språk där man kan tänka och tala kring sina kunskaper och åsikter är avgörande för att skapa självförtroende och grundlägga det demokratiska synsätt vårt

Ämnesöverskridande skrivande med fokus på tilltro till egen förmåga Read More »

Preserve Indigenous Language with Dictionaries in WriteReader

After reading the powerful story Stolen Words, by Melanie Florence, to 2nd graders, we wanted to create an opportunity for students to discover, hear, and interact with indigenous languages. WriteReader was the perfect solution to this, as its simple format and usability made it easy for students to interact with the tool along with an

Preserve Indigenous Language with Dictionaries in WriteReader Read More »

“The Three Little Pigs”, lustfylldhet, tala, läsa och skriva på engelska

Att engagera eleverna i litteraturen kan vara en underbar resa fylld av kreativitet och lärande. I engelskan för årskurs 3 påbörjade vi ett spännande projekt med den klassiska sagan om “De tre små grisarna.” Genom olika aktiviteter med WriteReader och utifrån Cirkelmodellens faser utforskade vi berättelsen på djupet, förbättrade våra språkkunskaper och främjade en lustfylldhet

“The Three Little Pigs”, lustfylldhet, tala, läsa och skriva på engelska Read More »

The Impact of WriteReader on Students with Learning Disabilities

I began using WriteReader after our state educators’ conference in October. My students immediately took to it and began filling our virtual bookshelf. I especially have loved using the Writing & Reading Utility Settings, which allow me to differentiate support for each of my students. Adding the speech-to-text component has made it so much easier

The Impact of WriteReader on Students with Learning Disabilities Read More »

Utforska, bygga, dramatisera och skriva om stenåldern

I vår arbetsgång på temat jägar- och bondestenåldern, har vi använt WriteReader som ett kreativt verktyg för att utveckla elevernas skrivande och förmåga att skapa berättande texter. I arbetet har vi utgått från cirkelmodellens delar.  Vad är historia? Vi inledde temat med begreppet historia, vad vet eleverna? Vi skrev begreppet historia på tavlan, eleverna fick

Utforska, bygga, dramatisera och skriva om stenåldern Read More »

How to Preserve Indigenous Languages with WriteReader

Preserving and revitalizing Indigenous languages is a vital mission for indigenous communities, and it starts with the younger generation. Early learners are eager to soak up the linguistic heritage of their ancestors, and integrating technology into language education has become a powerful tool; one such tool is digital book creation. Teachers of Indigenous language learners

How to Preserve Indigenous Languages with WriteReader Read More »

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top