“The Three Little Pigs”, lustfylldhet, tala, läsa och skriva på engelska

Att engagera eleverna i litteraturen kan vara en underbar resa fylld av kreativitet och lärande. I engelskan för årskurs 3 påbörjade vi ett spännande projekt med den klassiska sagan om “De tre små grisarna.” Genom olika aktiviteter med WriteReader och utifrån Cirkelmodellens faser utforskade vi berättelsen på djupet, förbättrade våra språkkunskaper och främjade en lustfylldhet till att tala, läsa och skriva på engelska.

Fängslande introduktion med handdockor

För att väcka nyfikenhet och spänning började vi vårt projekt genom att berätta den tidlösa sagan med hjälp av handdockor. De livliga karaktärerna och berättelsen fångade elevernas uppmärksamhet och skapade en grund för vår utforskning av berättelsen. Vi läste sedan sagan på engelska, tittade på bilder och såg även en kortare film på engelska. 

Nästa steg var att fördjupa oss i berättelsens visuella värld genom att undersöka illustrationer från boken. Genom att analysera och bilderna och diskutera de känslor som förmedlades fördjupades elevernas förståelse för berättelsen och dess karaktärer.  Vi plockade ut bärande ord som vi tyckte vi behövde kunna för att återberätta sagan på engelska. Orden översatte vi sedan till engelska och tränade dem på flera olika sätt för att befästa. 

Återberättande med visuellt stöd

Med hjälp av visuella hjälpmedel tränade vi tillsammans, två och två samt enskilt på att återberätta berättelsen med hjälp av de ord och fraser vi hade lärt oss. Detta genom olika kooperativa och interaktiva övningar. Bland annat med hjälp av bilder från Widget Online och glosor inlagda på Skolplus. Att träna på de nya engelska orden stärkte inte bara elevernas förståelse utan hjälpte dem också att våga vara aktivt deltagande.

Att utöka vårt ordförråd var en viktig del av vårt projekt. Med hjälp av bildstöd identifierade och lärde vi oss nya ord relaterade till berättelsen. Eleverna ökade sina språkkunskaper och samtidigt förstärktes sammanhanget i berättelsen.

Skapa personliga bilderböcker och böcker på engelska

Höjdpunkten i vårt projekt var skapandet av elevernas egna bilderböcker i WriteReader. Beväpnade med det nyförvärvade ordförrådet fick eleverna utifrån en färdig mall skriva in de ord och begrepp de hade lärt sig. Mallen hade jag gjort med hjälp av bakgrunder skapade i Midjourney och handdockorna. Eleverna skrev sedan in de ord de kunde. Med hjälp av bilderböckerna i WriteReader tränade eleverna sedan tillsammans med sin Superkompis att återberätta sagan på engelska. Stödet i form av bilder och ord stärkte elevernas självförtroende i att våga tala engelska.

Nu ansåg vi att eleverna var redo att skriva sin egen saga. Vi skrev först gemensamt sagan i WriteReader med hjälp av en färdig mall som jag hade gjort. Eleverna fick sedan samma mall för att tillsammans med en kompis skriva sagan. Tydliga ord att utgå från var till stor hjälp för de flesta. Att få skriva tillsammans med en kompis skapade trygghet och gjorde alla delaktiga. 

Finputsa läsfärdigheter med Microsofts Läscoach

Innan vi spelade in våra texter på WriteReader fick de elever som behövde extra stöd möjlighet att öva på att läsa med Microsofts Läscoach. Jag lade in sidan som eleven skulle träna på och sedan fick de träna tills de kände sig nöjda. Detta personliga verktyg hjälpte till att finslipa elevens uttal och flyt, vilket var till stor hjälp för den enskilda och skapade trygghet och självförtroende.

Färdiga böcker i WriteReader

Avslutningen på vårt projekt var blev när eleverna med stolthet delade sina berättelser med varandra, både i skriftlig form och genom ljudinspelningar. 

Slutsatsen är att vår resa genom “The Three Little Pigs” exemplifierade kraften i interaktivt lärande och kreativt uttryck i språkundervisningen. Genom att omfamna Cirkelmodellen och utnyttja innovativa verktyg som WriteReader och Microsofts Läscoach fördjupade vi inte bara vår förståelse för berättelsen utan förbättrade också våra språkkunskaper med entusiasm och glädje. När vi bläddrar till nästa litterära äventyr bär vi med oss detta berikande projekt.

Elevexempel 

Share this post

“The Three Little Pigs”, lustfylldhet, tala, läsa och skriva på engelska

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top