Utforska, bygga, dramatisera och skriva om stenåldern

I vår arbetsgång på temat jägar- och bondestenåldern, har vi använt WriteReader som ett kreativt verktyg för att utveckla elevernas skrivande och förmåga att skapa berättande texter. I arbetet har vi utgått från cirkelmodellens delar. 

Vad är historia?

Vi inledde temat med begreppet historia, vad vet eleverna? Vi skrev begreppet historia på tavlan, eleverna fick fundera på vad de vet och vad de har för koppling till historia och följande frågor:

  • Har varje enskild elev någon historia? 
  • Vad är ens egen historia i sådana fall? 
  • Hur långt bak i tiden kan man följa ens egen historia? 
  • Kan man följa den längre än bara till varje människas egen födelsedag? 

Efter eleverna hade fått reflektera över frågorna, samtalade vi om tankarna och diskuterade vårt nya tema om stenåldern. Därefter tittade vi på det första avsnittet av Arkeologens dotter från UR, där Nim i sökandet efter sin mamma reser genom nordisk stenåldern och möter de första människorna i Sverige. 

Fördjupning i tidsepokernas levnadsvillkor 

I nästa steg delades eleverna in i expertgrupper och fördjupade sig i olika aspekter av jägarstenåldern. Att använda kooperativa strukturer är alltid oerhört givande. Pusselmetoden är helt klart en favorit där den enskilda individens kunskaper blir viktiga för gruppen. Genom läsning och samarbete skapade eleverna tankekartor och delade med sig av kunskapen till varandra. Sedan skapa de egna texter och bilder för att skildra bondestenåldern och jämföra den med jägarstenåldern. Eftersom textens fokus här var att skriva kort och informativt, så lämpade det sig att skriva för hand. 

Utelektion och byggprojekt 

En utomhuslektion inspirerade eleverna att samla material för estetiska lärprocesser. Vi gick till skogen som ligger i närheten av skolan och där eleverna först fick lyssna på fakta kring hur man bodde i jägar- respektive bondestenåldern. 

Därefter fick de samla material för att bygga egna miniatyrer av stenåldershus. När vi kom tillbaka till skolan så byggde eleverna stenåldersbyar i sina lärgrupper. 

Processdrama för levande historielektioner 

För att ytterligare fördjupa elevernas kunskaper om tidsåldern, hade vi en lektion med processdrama. Under lektionens gång spelade vi pedagoger en fiktiv karaktär som befann sig på jägarstenåldern, klassen var med som en flock och skulle vandra till en ny plats att bo på. Eleverna blev egna fiktiva karaktärer som de skapade med den kunskap de fått med sig från jägarstenåldern. 

Genom att agera i olika scenarier på detta sätt ställs eleverna inför utmaningar och problem att lösa. Detta främjar kreativitet och kritiskt tänkande när de måste hitta lösningar utifrån de historiska eller litterära kontexterna. 

Bygga och arbetar tematiskt i svenska, teknik och bild 

I ett sista steg fick eleverna praktiskt skildra stenåldern genom att skapa berättande texter i WriteReader. Vi byggde först gemensamt, person- och miljöbeskrivningar, utifrån Robin-bokens stödstrukturer. Dessa texter användes senare som stöd när de skulle skriva mer utvecklade texter i WriteReader. Till sist fick eleverna skapa egna texter. De valde själva vilken tidsålder deras text skulle skildra.

När barnen skrivit och bearbetat sin saga på egen hand så fick de feedback via WriteReader. Det är roligt att se elevernas utveckling och att så många nu i åk 3 klarar av att ta till sig feedbacken på egen hand!

I bilden fick eleverna, med papier-maché, skapa sin karaktär. Med hjälp av stenåldershuset och sin karaktär kunde eleverna sedan ta kort och lägga in i WriteReader.

Roliga historielektioner som stöttar elevernas språkutveckling

WriteReader är ett ovärderligt verktyg. Det har verkligen gjort historielektionerna interaktiva och roliga samtidigt som det stöttar elevernas språkutveckling. Vi ser fram emot fortsättningen av vår resa genom historien och hur WriteReader kommer fortsätta stödja vårt arbete med att skapa en meningsfull och kreativ undervisning!

Exempelböcker:  

Elev 1

Elev 2

 

Av Emma Olsson
Förstelärare på Möllegårdens skola
Karlshamn kommun

Share this post

Utforska, bygga, dramatisera och skriva om stenåldern

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top