Exemplariskt arbete med tidigt skrivande

Rapport av WriteReader-grundaren Janus Madsen baserat på ett besök på Sätraskolan i Stockholms stad.

I april fick jag möjlighet att besöka en skola i Stockholm som arbetar strukturerat och kontinuerligt med WriteReader på lågstadiet. Jag blev så imponerad av det jag såg på Sätraskolan, att jag bestämde mig för att skriva denna blogg, som jag tror och hoppas kan inspirera andra lärare och skolor att arbeta målfokuserat med barns skrivutveckling.

Fokus på skrivande istället för idrott

På Sätraskolan besökte jag en klass i årskurs 2, en klass i årskurs 3 och en förberedelseklass (FBK) och jag blev imponerad av hur väl lärarna hade förberett och introducerat skrivuppgifterna för eleverna. Eleverna arbetade mycket målmedvetet och koncentrerat.

Eftersom jag besökte en av klasserna under deras idrottslektion hade läraren sagt till eleverna att de själva fick välja om de ville stanna kvar i klassen och skriva i WriteReader eller gå på idrott. Till min stora förvåning hade alla elever utom tre valt att skriva framför idrott.

Berättande texter i årskurs 2

I klass 2 som jag besökte var eleverna väl igång med att skriva en berättande text, där de skulle ha ett självvalt djur som huvudperson. Eleverna hade tidigare fått en 4-fältar med rubrikerna:

  • Inledning (huvudperson & miljö)
  • Problem
  • Lösning
  • Avslutning

… där de hade skrivit några idéer och nyckelord för hand, som i WriteReader omvandlades till en bok med meningar i en sammanhängande berättelse.

Eleverna ägnade också tid åt att hitta passande bilder i WriteReaders bildbank eller bildsökfunktion. Eftersom en del av elevernas önskemål var väldigt specifika, valde några att rita egna illustrationer till sina böcker.

I klassrummet fanns några av elevernas tidigare böcker hängda på väggen, organiserade i olika genrer med skyltar som “Sagor”, “Deckare”, “Faktaböcker”, “Läskiga böcker” och ett ark med texten:

Vill du också inspireras?
Läs en bok som våra unga författare på Lövet har skrivit.
Nya bokutsläpp kommer i slutet på april

Håll ut!

 

Två av eleverna hade skrivit små lappar med teasers till sina kommande böcker. Till exempel hade en av eleverna skrivit:

Snart släpper jag min nya bok som kommer handla om musen Musi.
Den kommer ut den 24:e april.
Hälsningar …

Ett nöje att se hur lärarna fokuserar på elevernas roll som författare och att de skriver med ett syfte och med mottagare i åtanke – två element som har stor betydelse för elevernas motivation och lust att skriva.

Experiment, skriftliga instruktioner och slutsatser

I 3:an jag besökte hade eleverna tidigare valt mellan en handfull enkla experiment, som de skulle dokumentera med bild och text.

Läraren skapade en tydlig struktur för elevernas skrivande, vilket baserades på följande rubriker, där varje rubrik tilldelades en sida i boken:

  • Du behöver
  • Gör så här
  • Vad händer
  • Jag lärde mig

Några av eleverna hade tagit bilder under experimentet som sedan infogades i böckerna i WriteReader. De flesta eleverna skrev först ner sina tillvägagångssätt, observationer och slutsatser. Därefter skrevs böckerna ut som häften, så att eleverna kunde göra ritningarna direkt i dem.

Eleverna gjorde några riktigt fina böcker, där de genom att beskriva processen och sitt lärande fick tidig och användbar erfarenhet av att skriva rapporter, vilket är en stor del av arbetet i de naturvetenskapliga ämnena på de äldre årskurserna.

Läraren sa att uppgiften gjordes i ämnet svenska, men det kunde lika gärna ha gjorts i NO.

Grundliga förberedelser i förberedelseklassen

I förberedelseklassen jag besökte hade eleverna på flera lektioner innan jag kom byggt upp ett ordförråd genom olika former av arbete med ord och begrepp om våren på svenska. Eleverna hade sett filmer, läst böcker, pratat om och sett varit på utflykt för att hitta vårtecken i och runt skolan.

Inför skrivprocessen gjorde lärarna tillsammans med eleverna en ord- och begreppskarta, som skrevs ut och som eleverna hade liggandes framför sig på bordet medan de skrev.

Även i den här klassen var lärarna mycket medvetna om värdet av att skriva ut elevernas böcker. Böckerna hängdes med klämmor på en klädstreck i klassens fönster.

Gemensamt och professionellt utgångsläge

Det visade sig att under lärarnas föredömliga skrivande låg en solid grund, eftersom de alla hade genomgått en utbildning hos Karin Pettersson om tidig skrivinlärning, digitala resurser och svenska som andraspråk.

En del av Karins kunskap om tidigt skrivande och erfarenheter av WriteReader bygger på cirkelmodellen och beskrivs i hennes bok “Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3”. I bokens tillhörande digitala resurser finns 23 arbetsblad att ladda ner för att stödja lärarna i deras förberedelser och för eleverna under skrivprocessen – t.ex. bilder, texter, fyr- och sexfältare, checklistor, bedömningsmatriser. Du kan läsa mer om boken och Karins arbete i intervjun jag gjorde med henne förra året.

Tack och på återseende 

Till sist vill jag  rikta ett stort tack till de lärare och elever som jag träffat på Sätraskolan, som med öppna armar delade med sig av sina erfarenheter med WriteReader och kom med värdefulla förslag på hur ett bra skrivverktyg kan bli ännu bättre.

Ett extra stort tack till skolans IT-samordnare, Adam Arbiv, som organiserade besöket samt till skolans utvecklingslärare och lärarcoach Dimitra Pascalidou, som var mitt stöd och coach under mitt nästan tre timmar långa  besök på skolan. Jag hoppas verkligen att möjligheten till ytterligare ett besök dyker upp i framtiden, då Sätraskolan tog mig med storm med sin vänlighet och skicklighet.

Kom ihåg att det går att skapa ett konto på app.writerreader.com helt kostnadsfritt och att det är enkelt att komma igång och använda med eleverna.

Share this post

Exemplariskt arbete med tidigt skrivande

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top