Tidigt skrivande, cirkelmodellen och WriteReader

Intervju med lärare, läromedelsförfattare och projektledare Karin Pettersson på Stockholm Universitet av WriteReader grundare Janus Madsen.

Karin var en av de första lärarna i Sverige som använde WriteReader med sina elever. Sedan dess gav hon ut boken Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3, där WriteReader nämns och framhålls som en digital resurs i flera fall av tidig textproduktion. Idag arbetar Karin på Nationellt centrum för svenska som andraspråk och för Stockholm stad, där hon bland annat utbildar och leder projekt för grundskollärare inom tidig skrivinlärning, digitala resurser och svenska som andraspråk, där bl.a. deltagare då och då får lära känna WriteReader.

Det var därför självklart för mig att besöka Stockholms universitet för att träffa Karin och göra en intervju med henne om den potential och möjligheter hon ser i WriteReader, som nu har följt henne i olika arbetsuppgifter i mer än 8 år.

Första mötet

Jag och Karin har genom åren skickat flera mejl till varandra och pratat i telefon en gång, så det var ett stort nöje att äntligen få träffa henne “live”.

Karins första möte med WriteReader var redan 2015 på Kvarnbackaskolan i Kista, där hennes intresse för digitala resurser, arbete med tidigt skrivande och genrepedagogik samt elevernas behov av språkstöd ledde henne på spåren av WriteReader.

Karin hade tidigare använt Book Creator, men här förklarar hon varför hon bestämde sig för att byta till WriteReader:

Med de yngsta eleverna ville jag ha talsyntes, och jag gillade det mer låsta formatet”. Jag ville att eleverna skulle fokusera på skrivningen och inte valet av typsnitt och alla andra saker man kan göra, som inte fokuserar på skrivprocessen … Jag tycker det var bra, att det var begränsat och att eleverna fokuserade på skrivandet och kunde snabbt skapa böcker som de var mycket stolta över.

Ämnes-, genrekunskap, modellering och skrivande

Karins bok Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 från 2017, som sedan har kommit ut i tre upplagor, handlar om kunskapsutveckling och språkutveckling med genrepedagogik som bas. Boken innehåller en rad praktiska exempel från Karins undervisning – bl.a. ett exempel med WriteReader, där eleverna utifrån cirkelmodellens fyra faser och en utflykt i skogen fick skriva en personligt återgivande text. Nedan följer en kort återberättelse av exemplet i boken.

Fas 1: Bygg upp kunskap inom ämnesområdet
Eleverna pratar om och sätter ord på det de upplevt i skogen. För Karin, som hade elever som var nya i svenska språket, låg fokus på att bygga ämneskunskaper genom att sätta ord och begrepp på saker de såg i skogen – t ex trädstam och stock.

Fas 2: Studera texter inom genren för att få förebilder (genrekunskap)
Eleverna introduceras för och studerar modelltexter relaterat till ämnet, vilket kan ge dem kunskap om den genre som de senare ska skriva i – i detta fallet en personligt återgivande text. Ibland har Karin skrivit modelltexterna själv i WriteReader och andra gånger har texter hämtats från en tryckt bok.

Fas 3: Skriva en gemensam text – modellera
Karin och eleverna skrev tillsammans en text där ämnes- och genrekunskapen från fas 1 och 2 använts. Innehållet skapades genom diskussioner mellan eleverna och Karin styrde tangentbordet och ansvarade för textens form, som eleverna såg på klassens smartboard.

Fas 4: Skriva en text individuellt eller i par
Genom de tidigare faserna fick eleverna nödvändigt stöd så att de kunde ge sig i kast med att skriva egna texter i WriteReader om utflykten. Karin föredrar ofta att de yngsta eleverna skriver tillsammans i par, så att de både stöttar varandra och får stöd av henne som lärare. Det viktiga för Karin är att eleverna till en början skriver och upplever sig själva som författare och på så sätt får lust att skriva.

Utbilda utbildare i tidigt skrivande med WriteReader

När Karin introducerar lärare för WriteReader är det alltid i samband med tidigt skrivande och ofta utifrån exempel från hennes bok och arbete som lärare, där hon understryker hur bra verktyget är för att öka elevernas lust att skriva.

På sidan 58 i boken står det bland annat i avsnittet Att arbeta med textgenrer i förskoleklass:

Jag väljer att eleverna ska skriva i webbtjänsten WriteReader, så att de kan producera böcker och lätt kombinera bild och text. Att skriva en egen bok gör skrivandet roligare och intressantare och ökar på så sätt elevernas motivation. Genom att skriva i WriteReader får eleverna fler mottagare för sin text i och med att vi kan lägga ut böckerna på en bokblogg eller annan webbsida. Då kan även till exempel föräldrar, släktingar och kompisar läsa dem, vilket också brukar öka elevernas motivation.

Karin ger först lärarna en kort genomgång av de viktigaste funktionerna i WriteReader, varefter de loggar in som elever för att själva prova programmet och skriva sina egna böcker. Hon berättar att många lärare i efterhand återkommer entusiastiska och visar elevernas böcker och säger: “Nu skriver han på helgen. Nya böcker kommer ut på lördagar och söndagar – och han som inte ville skriva tidigare.”

Karin berättar också att lärare som tidigare tyckte att det var lite jobbigt med digitala resurser kommer tillbaka och säger att WriteReader var så enkelt att de börjat använda det i sin undervisning.

Viktigt stöd i form av talsyntes och mallar

När jag ber Karin lyfta fram sina favoritfunktioner i WriteReader svarar hon:

För mig är talsyntesen det viktigaste. Att eleverna får rätt respons och stöd genom att höra vad de skriver när de trycker på knapparna.

Tillsammans med talsyntesen framhåller hon också möjligheten att få ord och meningar upplästa och utvecklar:

Det här är funktioner som är så viktiga när eleverna börjar lära sig att läsa och skriva. Som lärare med 28 elever kan jag aldrig uppnå det, och med det stöd som WriteReader kan ge, fann jag att eleverna lärde sig skriva snabbare.

Karin lyfter också fram WriteReaders mallfunktion, där lärare kan skapa böcker med nyckel- eller expertord, instruktioner, bilder och meningsstartare som kan stödja och motivera eleverna att komma igång bra med sitt skrivande.

Full av glädje och stolthet över allt det fina som en av mina förebilder inom tidig skriftspråksinlärning hade sagt om WriteReader, lämnade jag rum 113 på Institutionen för ämnesdidaktik vid Stockholms universitet.

Share this post

Tidigt skrivande, cirkelmodellen och WriteReader

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top