En global skriv- och läsupplevelse på engelska

Under höstterminen har vår klass varit en del av det spännande projektet “The Global Read Aloud”. Det har varit en fantastisk resa där eleverna har fördjupat sig i olika bilderböcker och delat sina egna skrivna verk med klasser i USA. Här är en sammanfattning av vår inspirerande resa.

Att utforska världen genom bilderböcker

I början av projektet kastade vi oss in i en värld av bilderböcker på engelskalektionerna. Från början av oktober till mitten av november läser man en ny bilderbok varje vecka. Vi valde att vara med och läsa under två veckor. I år var den utvalde författaren Jacqueline Woodson, en författare med ett tydligt budskap i sina böcker. Eleverna lärde sig inte bara att följa handlingen på engelska utan också att förstå de djupare budskapen som författaren vill förmedla.

Skriva och reflektera med WriteReader

Efter att vi hade fördjupat oss i valda bilderböcker tog eleverna sig an uppgiften att skriva om sina reflektioner och tankar på engelska. Vi använde WriteReader, en plattform som hjälpte oss att strukturera våra tankar och ge liv åt våra idéer. Mallarna på WriteReader guidade eleverna genom skrivprocessen och uppmuntrade dem att uttrycka sig kreativt på sin nivå.

Delning över gränserna

En av de mest spännande delarna av projektet var att dela våra skrivna verk med elever från USA. Vi skickade våra berättelser och reflektioner över Atlanten och fick sedan möjlighet att läsa de amerikanska elevernas tankar om samma böcker. Det var en ögonöppnande upplevelse att se hur barn i olika delar av världen tolkar och relaterar till samma historier. 

Vi insåg att även om vi kommer från olika platser och kulturer, delar vi ändå liknande tankar, känslor och drömmar. Det var inspirerande att se hur våra skrivna verk inte bara delade litterära upplevelser utan också knöt oss samman på ett globalt plan.

Lärande utbyte och bokexemplar 

Projektet har inte bara förbättrat våra läsförståelseförmågor och skrivkunskaper på engelska utan också öppnat våra ögon för den globala gemenskapen av läsare och skribenter. Det har skapat en känsla av samhörighet och förståelse över gränserna. Vi ser fram emot framtida utbyten och möten med klasser runt om i världen för att fortsätta lära och inspireras av varandra.

Elevexempel Each Kindness
Elevexempel Things about Me

Att vara en del av The Global Read Aloud har verkligen berikat vår klass och gett oss en djupare förståelse för kraften i berättelser och det gemensamma språket av läsning och skrivning. Vi ser fram emot framtida äventyr och möjligheter att fortsätta vår globala skriv- och läsresa!

Share this post

En global skriv- och läsupplevelse på engelska

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top