BLOG

Lustfyllt skrivande med åk 1 på skola i Karlshamns kommun

Lustfyllt skrivande med åk 1 på skola i Karlshamns kommun

Se hur lågstadie- och förstelärer Emma Olsson från Möllegårdens skola använder WriteReader med sina elever.

Lustfylld och målfokuserad skriv- och läsutveckling på lågstadiet

Lustfylld och målfokuserad skriv- och läsutveckling på lågstadiet

Webbinar om grundläggande funktioner i WriteReader - t.ex hur man skapar ett konto och en bok med text, bilder och ljud.

Att använda AI och WriteReader i klassrummet

Att använda AI och WriteReader i klassrummet

WriteReader är en idealisk plattform för mig som lärare att tillsammans med mina elever samarbeta och bygga upp berättelser i klassrummet.   ChatGPT som en tillgång i klassrummet  Ett nytt

Enkel och effektiv formativ bedömning av nyanländeras skrivande

Enkel och effektiv formativ bedömning av nyanländeras skrivande

Jag arbetar med svenska som andraspråkslärare på Rinnebäcksskolan i Kävlinge, samt att jag är delaktig i skolans digitala utveckling. Vi är en  Apple Distinguished School (ADS), vilket är en utmärkelse

Hur kan Alfons Åberg förbättra barns skrivande?

Hur kan Alfons Åberg förbättra barns skrivande?

Gunilla Bergströms Alfons Åberg är en figur som många barn känner igen och tycker om, innehållet är bekant för barnen men kan samtidigt problematiseras. Böckerna finns även på flera språk

Språkutveckling för transspråkande baserat på skrivande om hemländer

Språkutveckling för transspråkande baserat på skrivande om hemländer

Mina elever i årskurs 3 kommer från många olika länder. Jag har omkring 14 olika språk i klassrummet med 25 elever, som alla är nyfikna på sina hemländer.     

1 2 3
Scroll to Top