Author name: Azka Rizwan

Capturing the Spirit of Thanksgiving with Digital Book Creation

Thanksgiving is not just a holiday; it’s a reminder to appreciate the blessings in our lives, embrace our shared history, and inspire creativity in the hearts of our learners. With WriteReader, learners can engage in enriching writing activities and champion the essence of gratitude and creativity. A Historical Perspective Thanksgiving, a venerable American tradition, traces

Capturing the Spirit of Thanksgiving with Digital Book Creation Read More »

Vad tycker lärare i Jönköpings kommun om WriteReader?

Under sista halvåret i 2022 testade 5 lärare på 5 olika skolor i Jönköpings kommun lärverktyget WriteReader och avslutade baserat på noggrann utvärdering att köpa in 100 licenser till några av deras lärare och pedagoger.     Vi har fått tillgång och tillåtelse att använda lärarnas anonymiserade utvärderingar som ligger till grund för svaret på

Vad tycker lärare i Jönköpings kommun om WriteReader? Read More »

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top