August 18, 2021

Grovplan för åk1 i svenska (hösttermin)

Under höstterminen ligger fokus främst på beskrivande texter. Vi utgår från cirkelmodellen i skrivandet. Det innebär att vi utgår från elevernas förkunskaper och bygger vidare på kunskap därifrån. Sedan studerar vi modelltexter för att få förståelse för strukturen. I nästa steg skriver vi gemensamma texter och först i sista steget skriver eleverna själva. (Gibbons, 2006)  […]

Grovplan för åk1 i svenska (hösttermin) Read More »

Kreativ läs- och skrivinlärning med WriteReader

Skrivutveckling Att möta varje elev där den befinner sig i undervisningen är många gånger en utmaning. Med digitala verktyg individanpassas läs- och skrivinlärningen enklare och lärandet blir lustfyllt och utmanande.  Genom tidig användning av digitala verktyg och fokus på innehåll och strukturer för skrivningen blir det ännu lättare att individanpassa. Samma övning kan användas på

Kreativ läs- och skrivinlärning med WriteReader Read More »

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top