Grovplan för åk1 i svenska (hösttermin)

Under höstterminen ligger fokus främst på beskrivande texter. Vi utgår från cirkelmodellen i skrivandet. Det innebär att vi utgår från elevernas förkunskaper och bygger vidare på kunskap därifrån. Sedan studerar vi modelltexter för att få förståelse för strukturen. I nästa steg skriver vi gemensamma texter och först i sista steget skriver eleverna själva. (Gibbons, 2006) 

 

Bondgården

  • Vi tränar på att känna igen strukturen för beskrivande texter och att bygga enkla faktatexter.  
  • Vi skapar enkla faktatexter, gemensamt och i par, om djurfamiljerna i WriteReader.  

 

Hösten

  • Vi tränar på att läsa enkla, bekanta och elevnära ord och meningar. Vi introducerar VÖL- schema (Vill veta-Önska veta-Lärt mig) och vi bygger kunskap tillsammans med hjälp av bilder och film. Vi skriver gemensamt meningar till bild. 
  • Vi skapar en Höstbok i WriteReader. 

 

FN/Barnkonventionen

  • Vi tränar på att muntligt berätta om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. 
  • Vi skapar böcker i WriteReader och spelar in våra tankar utifrån Barnkonventionens artiklar. 

 

Livet förr och nu (Astrid Lindgren/Elsa Beskow/H.C. Andersen): 

  • Vi tränar på att jämföra och berätta om likheter och skillnader med hur det var att leva förr och hur det är att leva nu.
  • Vi återberättar och skapar sagor utifrån färdiga bilder i WriteReader.

 

Svenska parallellt

 

Bokstavsarbetet

Vi utgår från läromedlet Robin (Sanoma utbildning)
Vi använder våra texter i WriteReader för att träna på att känna igen och lyssna efter veckans bokstav.

 

Vi skapar egen bokstavsbok i WriteReader 

Sida 1 – Skriv ordlistor först gemensamt, sedan egna 2-2.
Sida 2 – Skriv hela meningar utifrån orden och rita till, läs in meningarna och ta kort på bilden.

 

 

Share this post

Grovplan för åk1 i svenska (hösttermin)

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top