Grovplan för åk1 i svenska (hösttermin)

Under höstterminen ligger fokus främst på beskrivande texter. Vi utgår från cirkelmodellen i skrivandet. Det innebär att vi utgår från elevernas förkunskaper och bygger vidare på kunskap därifrån. Sedan studerar vi modelltexter för att få förståelse för strukturen. I nästa steg skriver vi gemensamma texter och först i sista steget skriver eleverna själva. (Gibbons, 2006) 

 

Bondgården

  • Vi tränar på att känna igen strukturen för beskrivande texter och att bygga enkla faktatexter.  
  • Vi skapar enkla faktatexter, gemensamt och i par, om djurfamiljerna i WriteReader.  

 

Hösten

  • Vi tränar på att läsa enkla, bekanta och elevnära ord och meningar. Vi introducerar VÖL- schema (Vill veta-Önska veta-Lärt mig) och vi bygger kunskap tillsammans med hjälp av bilder och film. Vi skriver gemensamt meningar till bild. 
  • Vi skapar en Höstbok i WriteReader. 

 

FN/Barnkonventionen

  • Vi tränar på att muntligt berätta om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter. 
  • Vi skapar böcker i WriteReader och spelar in våra tankar utifrån Barnkonventionens artiklar. 

 

Livet förr och nu (Astrid Lindgren/Elsa Beskow/H.C. Andersen): 

  • Vi tränar på att jämföra och berätta om likheter och skillnader med hur det var att leva förr och hur det är att leva nu.
  • Vi återberättar och skapar sagor utifrån färdiga bilder i WriteReader.

 

Svenska parallellt

 

Bokstavsarbetet

Vi utgår från läromedlet Robin (Sanoma utbildning)
Vi använder våra texter i WriteReader för att träna på att känna igen och lyssna efter veckans bokstav.

 

Vi skapar egen bokstavsbok i WriteReader 

Sida 1 – Skriv ordlistor först gemensamt, sedan egna 2-2.
Sida 2 – Skriv hela meningar utifrån orden och rita till, läs in meningarna och ta kort på bilden.

 

 

5/5 (1 Review)
Share this post

Previous Post     Next Post

Sign up for monthly updates

Receive our newsletter with tips and news.

Sign up for monthly updates

Receive our newsletter with tips and news.