Kreativ läs- och skrivinlärning med WriteReader

Skrivutveckling

Att möta varje elev där den befinner sig i undervisningen är många gånger en utmaning. Med digitala verktyg individanpassas läs- och skrivinlärningen enklare och lärandet blir lustfyllt och utmanande. 

Genom tidig användning av digitala verktyg och fokus på innehåll och strukturer för skrivningen blir det ännu lättare att individanpassa. Samma övning kan användas på olika sätt och med olika svårighetsgrader.

 

 

Att lära sig planera, revidera och redigera texter lägger en god grund för en effektiv skrivutveckling. Tillsammans med tydliga mål och tydligt ledarskap ges trygghet i vad som förväntas av eleverna. 

 

Varför WriteReader

Med WriteReaders tydliga layout och enkla användning skapas fokus på lärandemålen. Genom modellering och med hjälp av stödstrukturer kan man lättare ge eleverna rätt förutsättningar för att nå målen. 

I WriteReader kan man, med hjälp av mallar och gemensamhets skrivning, föra in stödstrukturer till eleverna.

 

 

Som stöd kan eleverna även få ljuden, orden och meningarna upplästa, så att de snabbt kommer igång med sitt lärande. De får då snabb feedback på att de har kopplat rätt ljud till rätt bokstav och det blir en effektiv hjälp i läsinlärningen.

 

Share this post

Kreativ läs- och skrivinlärning med WriteReader

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top