Språkutveckling för transspråkande baserat på skrivande om hemländer

Mina elever i årskurs 3 kommer från många olika länder. Jag har omkring 14 olika språk i klassrummet med 25 elever, som alla är nyfikna på sina hemländer. 

Mall som stöd för elevers skrivande

Jag tog åt mig detta och försökte hitta verktyg på hur jag ska få detta att fungera med talspråk och skrivspråk. Då hittade jag WriteReader och skapade en mall åt eleverna på fakta de kunde ta reda på om sina hemländer. Exempel på detta är folkmängd, valuta, flagga, traditioner, kända byggnader m.fl.? 

Hemmets engagemang

Eleverna började söka fakta i skolan och skriva i sina böcker. De frågade om de fick jobba hemifrån, självklart var detta ok. Vi fick föräldrar involverade och delaktiga i vårt skolarbete. De hjälpte sina barn med annan fakta som de kände till. 

När eleverna blev klara, frågade de om de fick göra en QR-kod av deras böcker för att skicka till far- och morföräldrarna, som bor kvar i deras hemländer. Det gjorde vi på Skapa QR-kod och hängde även upp koderna på väggen, så att andra elever på skolan kunde läsa dera böcker.

Eleverna var så stolta över sina böcker och jag som lärare var så glad över deras arbete och fick med målen på att involvera föräldrar i skolarbetet trots språksvårigheter. Jag kunde även använda detta under bedömningen. 

Föräldrarna kontaktade mig och tackade för det fina och givande arbetet tillsammans med deras barn.

Tryckt version av böckerna

Jag valde också att skriva ut böckerna som små häften. Det var superenkelt och jag använde dem till att hänga ut i korridoren på skolan samt att eleverna fick med sig sin bok hem. De var väldigt stolta över dem och skulle visa sina föräldrar.Vi hängde även upp dem i klassrummet för att eleverna ska läsa varandras böcker och reflektera.

Annan användning av WriteReader

Jag har använt Writereader under olika projekt t ex när vi arbetade med fjärilens livscykel, när eleverna skapade berättelser/sagor (berättar ansiktet), planeringar utifrån genrepedagogiken, sexfältare om olika djur m.fl. 

Till flera av projekten har jag haft stor glädje av mallarna i WriteReader, som fungerar som en bra struktur och stöd för mina elever.

Av Sofia Theodoridou, lärare på Wieselgrensskolan, Helsingborg

 

Share this post

Språkutveckling för transspråkande baserat på skrivande om hemländer

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top