Språkutveckling för transspråkande baserat på skrivande om hemländer

Mina elever i årskurs 3 kommer från många olika länder. Jag har omkring 14 olika språk i klassrummet med 25 elever, som alla är nyfikna på sina hemländer.  Mall som stöd för elevers skrivande Jag tog åt mig detta och försökte hitta verktyg på hur jag ska få detta att fungera med talspråk och skrivspråk. […]

Språkutveckling för transspråkande baserat på skrivande om hemländer Read More »