Hur WriteReader kan stödja skriftspråksutveckling på modersmål arabiska

Av studiehandledare och modersmålslärare i arabiska, Karlshamns kommun

Jag har använt mig av WriteReader eleverna i åk 4-6 och ställt in språket på arabiska. Eleverna tycker att den arabiska versionen fungerar väldigt bra och att den är hjälpsam.

Vi har använt den vid sammanfattning av texter och vid beskrivande texter. Eleverna har då sökt fakta och skrivit faktatexter om ett arabisktalande land. 

Feedback via arabisk talsyntes

Talsyntesen är till stor hjälp för eleverna när de skriver. De får direkt feedback när ord och meningar läses upp och de kan då enklare, på egen hand, bearbeta sina texter och rätta till eventuella stavfel.

Stöd för läsning och spridning till mottagarna

Vi har även använt oss av “uppläsningar av elevens skrivfält”. Både för att få känslan av hur meningar/texter låter och för de elever som tyckt, att det har varit jobbigt att läsa upp sin text på arabiska för klasskamrater. På detta sätt har eleven ändå kunnat redovisa för och fått en tydlig mottagare!

Jämför länder och bygg broar mellan kulturer

Klicka på bokinlägget nedan för att läsa en elevbok. Här skriver eleven om ett arabisktalande land och gör svenska kopplingar nedanför. 

Share this post

Hur WriteReader kan stödja skriftspråksutveckling på modersmål arabiska

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top