Hur WriteReader kan stödja skriftspråksutveckling på modersmål arabiska

Av studiehandledare och modersmålslärare i arabiska, Karlshamns kommun Jag har använt mig av WriteReader eleverna i åk 4-6 och ställt in språket på arabiska. Eleverna tycker att den arabiska versionen fungerar väldigt bra och att den är hjälpsam. Vi har använt den vid sammanfattning av texter och vid beskrivande texter. Eleverna har då sökt fakta […]

Hur WriteReader kan stödja skriftspråksutveckling på modersmål arabiska Read More »