Fjärilars liv, ämneskunskap, läs- och skrivförmågor

Fjärilars liv är ett återkommande tema på lågstadiet. I vår kommun har tillgång till NTA-s tema låda Fjärilars liv. NTA-lådan tillsammans med boken, Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3, blev utgångspunkten i vårt tema. Karin Pettersson skriver fantastiskt bra och har en tydlig arbetsgång enligt cirkelmodellen, som är lätt att följa. Det är verkligen en bok att rekommendera! 

I temat får eleverna följa utvecklingen från larv till fjäril hos Tistelfjärilen. Vi har haft följande mål för våra elever: 


Mål:

  • Att utveckla förmågan att observera och göra enkla anteckningar. 
  • Att kunna beskriva fjärilens livscykel. 
  • Att, med våra expert ord, kunna skriva en enkel förklarande text om Tistelfjärilens livscykel.

 

Ämneskunskaper byggs upp

Vi startade vårt tema med GOTD – fjäril. Det är ett härligt sätt att väcka elevernas nyfikenhet och intresse! När eleverna listat ut temat påbörjade vi första uppdraget på NTA som handlar om att rita hur en fjärilslarv ut. Vi fortsatt med att gå igenom målen för temat och lyfta vad eleverna redan visste kring ämnet. Därefter fick vi våra larver från NTA. Det blev ett jubel i klassrummet och så spännande att få ha små husdjur i klassrummet. Att få följa utvecklingen på så nära håll skapar ett stort engagemang och lust att lära! Vad en larv äter och hur snabbt den utvecklas blir plötsligt väldigt väsentligt. När pupporna är redo att kläckas är det svårt att slita sig från klassrummet!

 

 

För att lära oss mer om livscykeln tittade vi på två filmer där vi pausade och tillsammans försökte hitta expert ord till temat. När vi hittade expertord skrev vi upp dem på whiteboarden under tiden vi kollade på filmen. 

 

Texttypen studeras

Efter vi hade kollat på filmer och skaffat oss mer kunskap skapade jag en bilderbok i WriteReader med en bild på Tistelfjärilen och överförde våra expertord dit. Det blev ett enkelt sätt ha dem lättillgängliga, för att ofta ta fram och läsa dem tillsammans. Vi fortsatte sedan med fas 2 i cirkelmodellen med att läsa och lyssna på olika faktatexter och fyllde på vår bilderbok med nya ord. Den här delen lade vi mycket tid på. Att ingående studera textgenrer stöttar eleverna i att utveckla såväl vardagsspråk som skolspråk. 

 

Kooperativa strukturer används

Genom kooperativa strukturer befäste vi kunskapen om fjärilens livscykel. Ett exempel är Huvudena ihop där jag visar en bild eller ett ord på tavlan och eleverna tillsammans ska komma på en passande mening. Utifrån inspiration från Karins bok skapade vi även dessa bilder med hjälp av olika sorters pasta. Teckningarna använde vi sedan för att muntligt berätta om fjärilens 4 stadier för varandra.

 

 

Att skriva gemensamt

Nu hade eleverna kunskap om både texttypen och ämnesområdet, fjärilens livscykel. Det gjorde oss redo att skapa en text tillsammans. Jag skapade en ny bok i WriteReader där jag under “utbildartext” hade lagt in våra expertord. Tillsamman med “superkompisen” fick eleverna komma på en mening till varje ord. Men hjälp av våra namn-stickor drogs ett namn för varje mening som skulle skrivas. För att få alla delaktiga och engagerade är arbetet med superkompisen viktigt. Eleverna får här chans att praktiskt öva på det vi tidigare gått igenom samtidigt som de får stöttning och jag får en överblick i vilken utsträckning eleverna har tagit till sig de texttypiska dragen.

 

 

Skriva en egen förklarande text och kompisrespons

Efter att vi läst och lyssnat på vår gemensamma text flera gånger så var eleverna redo att skapa en egen text. Vid eget arbete så är superkompisen en viktig trygghet. Jag uppmuntrar alltid till att stötta varandra i skrivandet och lyfter gott samarbete. 

Vi hade gjort ett grundligt förarbete så de flesta eleverna var relativt självgående när de började skriva. Jag hade tilldelat eleverna samma skriv-mall som vi utgått från i vår gemensamma text, den blev till en stor stöttning för eleverna.  När eleverna skrivit klart sina texter fick de bearbeta sina texter utifrån tre punkter. 

  • Har du stor bokstav och punkt?
  • Har du med alla expertord?
  • Har du med en rubrik?

 

Två stjärnor och en önskan

Vi avslutade arbetet med att eleverna fick läsa sin superkompis text och utifrån samma frågor ge kompisen Two stars and a wish. 

Här är WriteReader till stor hjälp för elever med lässvårigheter. Har kompisen skrivit mycket text kan de ta hjälp av “uppläsaren”. Det gör att alla kan vara delaktiga och självgående i uppgiften. 

 

 

Denna gången gjorde vi återkopplingen på ett papper. Detta för att eleverna skulle kunna ha pappret framme vid nästa skrivtillfälle, med en annan textgenre. Men den kan med fördel även göras i WriteReader:

 

 

Hela arbetet avslutades med att vi släppte ut våra nu utvecklade fjärilar. Det är en häftig känsla för barnen till slut får se fjärilarna flyga ut i det fria. Ett minne som de bär med sig en längre tid!

 

 

Klicka på omslaget nedan för att läsa en av elevernas böcker.

 

 

Share this post

Fjärilars liv, ämneskunskap, läs- och skrivförmågor

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top