Fjärilars liv, ämneskunskap, läs- och skrivförmågor

Fjärilars liv är ett återkommande tema på lågstadiet. I vår kommun har tillgång till NTA-s tema låda Fjärilars liv. NTA-lådan tillsammans med boken, Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3, blev utgångspunkten i vårt tema. Karin Pettersson skriver fantastiskt bra och har en tydlig arbetsgång enligt cirkelmodellen, som är lätt att följa. Det är verkligen en bok […]

Fjärilars liv, ämneskunskap, läs- och skrivförmågor Read More »