WriteReader: Skrivande på riktigt

23 maj hade jag en workshop på Rinnebäcksskolan och jag berättade om Writereader. Jag har arbetat med detta program ett tag och är fantastiskt nöjd. Det är lätt att använda, genomtänkta funktioner, som bidrar till att dela med sig och göra skrivande till något som är “på riktigt” genom ex funktionen läsrum som jag gillar. 

 

Inspiration och kunskapsdelning på Rinnebäcksskolan

Varje år har vi något som vi kallar BRETT, på Rinnebäcksskolan i Kävlinge där jag arbetar, det är en kväll då vi bjuder in andra lärare, rektorer, föräldrar, politiker mm för att på bred front dela med oss av det vi gör i undervisningen i form av Teachmeet, workshops, vi har elever som håller i presentationen och svarar på gästernas frågor. Vi bjuder alla på middag och vi har pedagogiska samtal och en utvärdering som avslutning. 

 

 

Grunderna och nya upptäckter i Writereader 

Jag visade och förklarade hur man lägger upp ett konto, skapar klasser och skapar och redigerar böcker. Därefter la jag tid på att berätta om mina nya upptäckter i Writereader, nämligen talsyntesen, att tagga böcker, att skapa läsrum och mallarna! Vilka fantastiska funktioner!

 

Lite bilder ur elevernas berättelser.

 

Mina elever har nu delat med sig av sina böcker till biblioteket och vår bibliotekarie jobbar med att få in böckerna så att de går att låna, som vilken bok som helst. En är klar.

 

Första bok som nu ligger inne i Rinnebäcksskolans bibliotek för utlåning.

 

Läsrum

Funktionen läsrum, är väldigt bra, här kan jag dela elevernas texter digitalt till andra elever/lärare/förändrar samt att jag lagt till talsyntesen i inställningar så eleverna som läser digitalt kan få texten uppläst om de inte kan läsa än eller om de hellre vill lyssna. Genialiskt!

 

Delar denna länk till ett läsrum

 

När eleven behöver lite extra hjälp, med vad man vill berätta. Kan jag hjälpa till att skriva när eleven berättar.

 

Mallar för samtliga ämnen

Mallarna är också något som är en bra funktion i WriteReader. Det finns färdiga mallar ex för berättande text, beskrivande text, reflektioner, faktatext mm. Jag kan ladda ner en mall och göra om den så att den passar mitt syfte, därefter delar jag mallen med eleverna så att de kan välja den när de skapar en ny bok. Dessa färdiga mallar gör ju att det är lättare att använda WriteReader i samtliga av skolans ämnen.

 

 

Uppgift åk 1-3

Uppgiften till eleverna var att de skulle skriva en saga, som en författare. De har skrivit enkla berättelser utifrån sina förutsättningar och ålder. De fick först skriva för hand och rita bilder, därefter skriva in i WriteReader och använda sina egna bilder. Därefter ska eleverna läsa sina berättelser för yngre barn samt att böckerna ska läggas in i vårt bibliotek så att andra kan låna och läsa dem, sist men inte minst tänker jag låta dem programmera sin saga i Scratch Junior.

 

 

Resultat hittills

Mina elever i svenska som andraspråk är nu författare och deras texter finns inom en vecka i fysisk form på biblioteket och i digital form via en länk i läsrum som jag kan dela.
Alla elever är inte överförtjusta i att skriva, men de flesta elever tycker att det är kul och de skriver mer och är helt klart mer noga med att det står rätt och att det blir bra. Även om inte alla elever nått målet så ser vi att utvecklingen går framåt, jag är ju inte ensam om att undervisa dessa elever, utan jag har dem ett par timmar i veckan. Men… jag har en kille som går i åk 3, han har skrivit 12 st böcker och han vill läsa upp alla för klassen. Jag har på hans önskan också skrivit ut fysiska böcker som han har fått ta hem, då han ville visa sina föräldrar och äldre syskon. Detta sätt att arbeta har verkligen motiverat och fått igång hans skrivande, fantastiskt kul.

 

Av Ingela Lind
Andraspråkslärare
Rinnebäcksskolan
Kävlinge

Share this post

WriteReader: Skrivande på riktigt

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top