Världsbokveckan: Hur skrivande kan främja barns läsning

Från 23 april varje år går Sveriges bokhandlare samman och gör en insats för att främja barns läsande under namnet Världsbokveckan. Många skolor, lärare och elever stödjer också det initiativet.

Uppstart och skapa förförståelse

För vår del inföll den veckan efter påsklovet. Vi hade precis avslutat boken Megakillen – Grymma Grabben slår till, av Martin Olczak.

Det var en bok som verkligen fångade gruppen så vi valde att i samband med Världsbokveckan spinna vidare på temat Superhjältar. Vi hade beställt boklådor från biblioteket med superhjälte-böcker och när barnen kom tillbaka efter lovet blev det en iver att få bläddra i böckerna. Ganska omgående såg de det gemensamma temat kring böckerna. Diskussionen i klassrummet startade med att vad en superhjälte är och vilka vi känner till. Här var det en fördel att ha läst Megakillen och utifrån den kunna diskutera och jämföra superhjältar och superskurkar. 

Studera och “duscha” eleverna med texter i temat

Vi förklarade för barnen att vi skulle läsa och jämföra olika böcker om superhjältar och sedan låna ideer till att skapa vår egna superhjältesaga. När vi hade läst och pratat om Megakillen, Super-Charlie samt lyssnat och svarat på frågor kring Lukas är en superhjälte från Ugglo, så hade eleverna fullt med tankar kring superhjältar! 

För att börja skapa tankar till huvudpersonen så fick eleverna diskutera vilka krafter de skulle vilja ha om de var en superhjälte och vilken färg på mantel de hade önskat. Två konkreta och enkla frågor att börja med när man ska starta tankar att diskuterat med en kompis, dessutom enkla frågor att låna andras tankar vid behov. Vi gjorde en “walk-and-talk” på vägen till matsalen där eleverna fick berätta sina tankar för sin superkompis. Det var en väldig energi i diskussionerna. 

Visualisera sina tankar

Lektionen efter började vi med att eleverna skulle skapa en bakgrund där de först fick börja med att fundera kring vart de önskade att superhjälten skulle befinna sig. I skogen, i stan eller kanske i rymden? Bakgrunden målades med vattenfärg. Därefter tog vi kort på eleverna när de föreställde sin superhjälte. Eleverna fick berätta om sina krafter och fundera kring hur de kunde visualiseras på bild. När korten var tagna skrevs de ut i färg och klistrades på bakgrunden med en mantel och en mask för ögonen. Tankarna kring elevernas superhjälte hade börjat! Nu skulle vi börja att bygga upp en saga.

Modellera och använda stödstrukturer vid sagoskrivning

Vi startade det arbetet med att titta på ett avsnitt från Sagomattan där de bygger upp sin superhjältesaga med liknande struktur som vi har. När vi hade sett klart avsnittet skapade vi tillsammans en 4-fältare utifrån avsnittet och skrev sedan tillsammans sagan i WriteReader. Detta för att tydliggöra de olika delarna ytterligare och hur man kan bygga upp sin saga. 

Lektionen efter återkopplade vi till vår 4-fältare vi gjort utifrån sagomattan. Därefter fick eleverna var sitt eget papper att skissa sin saga på. Vi valde att, denna gången, inte lägga så mycket tid på bilderna utan vi förtydligade att 4-fältaren är ett stöd för tanken vid skrivningen. Bilder till boken skulle vi göra vid ett senare tillfälle. Det gjorde att 4-fältaren blev ett stöd tankestöd till att bygga sagan och att eleverna inte fastnade i detaljer eller eventuella svårigheter i att rita. Barnen tog hjälp av varandra i lärgruppen om de körde fast. Att hjälpa varandra och låna varandras ideer arbetar vi intensivt med för det ska bli en självklar norm i klassrummet. Det skapar trygghet och lust i gruppen! 

Tala i skriftspråk

Nu hade eleverna skapat varsin 4-fältare och det var dags att börja skriva sagan! Genom att lägga fokus på rörelse och muntlig interaktion inför varje skrivtillfälle ökar elevernas trygghet och skrivfokus. Vi arbetade denna gången med strukturen Berätta Mera för att muntligt bli säker på vår saga. Här lägger vi fokus på att försöka tala i skriftspråk när vi berättar vår saga utifrån vår 4-fältare. 

Skapa saga i WriteReader

Nu var eleverna sugna på skriva! Vi hade lagt en mall i WriteReader för att eleverna skulle kunna följa strukturen från sin 4-fältare. Mallen finns i mallbiblioteket. Vi försökte att dela upp skrivningen vid flera tillfällen för att än mer träna eleverna i att ha fokus på vilken del i sagan de skriver om och att försöka skriva lite mer utförligt i varje del. Här är det förstås väldigt olika i gruppen beroende på hur långt eleverna kommit i sin skrivutveckling. 

Bearbeta sin text

När eleverna skrivit klart sin text fick de läsa igenom den vid flera tillfällen. Vi uppmanade dem även att lyssna hjälp av talsyntesen i WriteReader. För att träna på att bearbeta sin text fick eleverna en enkel feedback av mig i “utbildartext rutan”. Efter bearbetningen önskade eleverna att denna gången få läsa upp sin text för äldre elever. Att få en verklig mottagare ökar lusten att skriva och framförallt motivationen till att bearbeta sin text.  

Läs några av elevernas böcker om superhjältar.

Verklig mottagare

När eleverna var nöjda med sin text skrev vi ut dem. De fick träna på att läsa sin text så att de kunde läsa den med gott flyt. Eleverna fick sedan välja en årskurs att gå till och där läsa upp sin text. Att få gå till åk 6 klassrum och läsa högt var spännande. Det var pirriga elever på morgonen men väldigt stolta elever efteråt! 

Share this post

Världsbokveckan: Hur skrivande kan främja barns läsning

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top