Vad tycker lärare i Jönköpings kommun om WriteReader?

Under sista halvåret i 2022 testade 5 lärare på 5 olika skolor i Jönköpings kommun lärverktyget WriteReader och avslutade baserat på noggrann utvärdering att köpa in 100 licenser till några av deras lärare och pedagoger.

 

 

Vi har fått tillgång och tillåtelse att använda lärarnas anonymiserade utvärderingar som ligger till grund för svaret på denna bloggs fråga.

 

Ett otvetydigt “JA”

Feedbacken från alla 5 lärare var övervägande positiv och på frågan “Vill du fortsätta använda tjänsten?” var svaren otvetydiga.

– Jag vill absolut fortsätta kunna använda tjänsten. 

– Ja, jättegärna. 

– Jag vill mer än gärna fortsätta använda tjänsten. 

– Ja gärna.

– Ja, det hade varit ett bra komplement till det andra vi gör.

 

Hur stödjer tjänsten lärarens arbete och elevernas lärande?

Det var genomgående att testlärarna tyckte att WriteReader var lätt att använda och motiverande för elevernas lärande. Nedan är organiserat ett urval av lärarna utifrån de funktioner som flera av dem lyfte fram.

 

Underlättar skapandet och utskrift av böcker

– Det blir ett väldigt fint resultat i form av en liten bok som eleverna känner sig stolta över. De tycker det är roligt och blir inspirerade till att skriva.

– Lätt att hjälpa eleverna att skriva ut.

 

 

Stöd för struktur och differentiering

– Det går att bygga upp en bra struktur för eleverna genom att jag som lärare kan göra olika mallar till dem.

– Med hjälp av stödmeningar kunde alla eleverna på ett ganska smidigt sätt skapa en bok.

 

Enkelt att skapa elevgrupper och logga in

– Som pedagog kan jag enkelt skapa elevgrupper.

– Varje elev får ett inloggningskort med QR-kod. De kommer snabbt in i sin bokhylla där deras böcker ligger.

 

 

Kommentarmöjligheter till instruktion och feedback

– Det är lättare att ge feedback; man behöver inte springa runt och hjälpa dem utan de kan läsa kommentarerna direkt.

– Underlättar rättning, bedömning, kommentera synpunkter i och med lärarrutan.

 

Enkel åtkomst till royaltyfria bilder

– Funktionen att lägga till tillåtna bilder är verkligen ett plus.

– Det är bra att bilderna är godkända och censurerade.

 

 

Jämförelser med andra skrivverktyg

Flera av lärarna hade valt att lyfta fram fördelarna som de såg i WriteReader jämfört med andra tjänster som används i klassrummet. WriteReader beskrivs ofta som en kombination av eller det bästa från några av dessa tjänster.

– I WriteReader kan jag som pedagog förbereda böcker, vilket jag inte kan göra i Book Creator.

– Det är lättare att lägga till bilder än i Skolstil.

 

Det finns inga rosor utan taggar

Inte överraskande hade lärarna också en önskan om förbättringar av WriteReader, vilket uttrycktes på följande olika sätt:

– Tyvärr följer inte ljudet automatiskt med utan detta måste aktivt väljas varje gång eleverna är inne i programmet.

– En svaghet är att talsyntesfunktionen stänger av sig själv så varje gång de loggar in måste de sätta på den. 

Fördelen med att få sådan feedback är att detta omedelbart åtgärdas, till fördel för både elever och lärare.

 

Utbildningsinsats för kommunens lärare

I samråd med kommunens IT-pedagogiska utvecklingsledare planerade vi två workshops på 80:e minut varje där 100 lärare bjöds in för att få en introduktion till WriteReader. Workshopen hölls av Emma Olsson, lärare på Möllegårdens skola och förstelärare i Karlshamns kommun, och byggdes på konkreta erfarenheter från klassrummet. Lärarna fick också tid att skapa ett konto, lägga till elever och själva testa verktyget.

 

 

Lärarens feedback på workshopen och respons till kommunen efteråt var positiv eftersom de tyckte att de hade fått en bra utgångspunkt för att komma igång med att lära/göra sina elever bättre på att skriva på ett flexibelt, kreativt och motiverande sätt.

Vill du höra mer om hur vi i WriteReader arbetar tillsammans med skolor och kommuner, är du välkommen att skriva till emma.olsson2@utb.karlshamn.se eller info@writereader.com.

Share this post

Vad tycker lärare i Jönköpings kommun om WriteReader?

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top