Skrivandet i fokus i temat kroppen på lågstadiet

Kroppen är ett stort tema som kan ha många olika fokusområden. Den här bloggen kommer att utgå från hur skrivandet kan bidra till elevers förståelse av ord och begrepp relaterade till ämnet. Tyngdpunkten är appen WriteReader som med sin enkla struktur och inbyggda bildbankskategorier passar till både ämnet och målgruppen.

 

 

VÖL-diagram

För att skapa en bredare bild av vad eleverna önskade veta mer om kroppen så började vi arbetet med att göra ett VÖL-diagram tillsammans med eleverna. Det blev en lång lista kring vad eleverna önskade veta om kroppen och vi kom överens om att vi lär oss lite nu och lite längre fram.

 

Som en del i temat om kroppen landade vi i att fokusera på kroppsdelarna. Vi lade även fokus på våra sinnen och vad kroppen behöver för att må bra. I arbetet med just kroppsdelarna fokuserade på följande mål:

– Att kunna namnge några kroppsdelar och var de finns på kroppen.

– Att utifrån ämnesspecifika ord kunna skriva enkla meningar.

 

Kooperativa strukturer

VÖL-diagrammet gav oss också en gruppanalys över hur mycket fokus vi skulle lägga på varje del i arbetet med kroppen. Vi insåg ganska snart att större delen av gruppen hade relativt goda kunskaper om kroppsdelarna men att det samtidigt var väldigt varierande. När vi hade fått en mer samlad bild av elevernas kunskaper valde vi ut kroppsdelar vi önskade att barnen skulle befästa. Dessa skrev vi sedan på lappar både med och utan bilder och använde vid olika kooperativa strukturer såsom Fråga-fråga-byt, Berätta mera och Inne-Ute cirkel. Användandet av kooperativa strukturer är ett oerhört effektiv sätt att lära sig nya begrepp på. Det blir konkret, kul och gruppstärkande. 

 

Muntligt beskrivande

När vi arbetat med att befästa de kroppsdelar som var svåra så var barnen redo att för att muntligt berätta om dem. Genom de kooperativa delarna hade eleverna redan gjort detta så det blev en igenkännande del för eleverna. Då vi märkt att gruppen överlag behöver mycket träning i att bilda korrekta meningar med stor bokstav och punkt blev detta ett övergripande mål i arbetet. Vi lade därför tid på att diskutera vad en mening är och hur man bygger meningar. Här är WriteReader perfekt att använda i storgrupp. 

 

Mall med ämnesspecifika ord

Vi skapade en mall med bilder där vi kunde sätta ord på olika kroppsdelar. Vi valde sidlayouten med “utbildartext” ( för att få med de kroppsdelar vi önskade att eleverna skulle befästa. Vi tränade sedan tillsammans genom att ta en kroppsdel i taget på storbild och utgå från de ämnesspecifika orden i utbildarrutan att berätta om. Här lade vi fokus på att tala i skriftspråk. Detta för att gemensamt stötta varandra i att bygga meningar muntligt. Efter det fick barnen även med sin superkompis, muntligt skapa meningar till varje bild. 

 

Se hela mallen genom att klicka här.

 

Gemensam skrivning

När alla elever tränat muntligt visste vi att de var väl förberedda i att skapa meningar. Vi började med att skriva en gemensam text till bilderna som vi sedan läste tillsammans och i grupper om 2-2.

 

 

Parskrivning

Nu var eleverna redo att skriva. Eleverna tilldelades mallen vi arbetat med gemensamt och vi tryckte på vikten av att skriva med stor bokstav och punkt och att ta hjälp av Superkompisen i arbetet! På bilderna fick de skapa pratbubblor och sätta ut kroppsdelarna på rätt ställe.

 

Läs Ebbas bok och kroppsdelar här.

 

Share this post

Skrivandet i fokus i temat kroppen på lågstadiet

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top