Planeringsinspiration till årskurs 2 med fokus på skrivandet

Under höstterminen i åk 2 arbetar vi vidare med cirkelmodellen i skrivandet och väver ihop svenskan med våra teman. I själva skrivningen har vi hämtat mycket tankar från Anna Josefsson bok Skriv i åk 2 där hon beskriver sitt arbete med cirkelmodellen och digitala verktyg.  WriteReader är ett givet inslag i alla ämnena hos oss.

 

Grovplanering för svenska, NO, SO och engelska under höstterminen

Här kommer delar av vår grovplanering på höstterminen, där vi väver in WriteReader i det dagliga arbetet. Under WriteReader och läroplanen och Emmas ämnen,  kan du under hösten se några av våra arbeten mer detaljerat beskrivet.

 

5/5 (1 Review)
Share this post

Previous Post     Next Post

Sign up for monthly updates

Receive our newsletter with tips and news.

Sign up for monthly updates

Receive our newsletter with tips and news.