Planeringsinspiration till årskurs 2 med fokus på skrivandet

Under höstterminen i åk 2 arbetar vi vidare med cirkelmodellen i skrivandet och väver ihop svenskan med våra teman. I själva skrivningen har vi hämtat mycket tankar från Anna Josefsson bok Skriv i åk 2 där hon beskriver sitt arbete med cirkelmodellen och digitala verktyg.  WriteReader är ett givet inslag i alla ämnena hos oss.

Grovplanering för svenska, NO, SO och engelska under höstterminen

Här kommer delar av vår grovplanering på höstterminen, där vi väver in WriteReader i det dagliga arbetet. Under WriteReader och läroplanen och Emmas ämnen,  kan du under hösten se några av våra arbeten mer detaljerat beskrivet.

Share this post

Planeringsinspiration till årskurs 2 med fokus på skrivandet

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top