Hur kan Alfons Åberg förbättra barns skrivande?

Gunilla Bergströms Alfons Åberg är en figur som många barn känner igen och tycker om, innehållet är bekant för barnen men kan samtidigt problematiseras. Böckerna finns även på flera språk vilket alltid är gynnsamt. 

Inspiration – Grej of the Day

Den första lektionen började vi med Grej of the day. Det är alltid ett säkert kort för att väcka nyfikenhet hos eleverna. 

Vi presenterade Gunilla Bergström och diskuterade sedan vilka Alfons böcker de kände till. Till starten hade vi även lånat boklåda med Alfons-böcker från biblioteket. Vi satte upp böckerna och tittade på omslagen tillsammans. Vi diskuterade omslagen och hittade likheter tillsammans. Vi diskuterade sedan våra mål och den återberättande genren.

Våra mål

 • Kunna förklara vad en återberättande text är.
 • Kunna beskriva huvudperson och miljö 
 • Kunna skriva om händelserna i rätt ordning. 
 • Använda stor bokstav och punkt. 

Alfons rit-mall

För att få en kreativ start på arbetet så skapade vi en rit-mall till eleverna. De fick följa en instruktion och rita sin egna Alfons Åbergs bild.

Det var en mycket uppskattad del. Denna formen av stöttning gjorde alla eleverna väldigt stolta över sina bilder!  

Studera och “duscha” eleverna med olika texter

Vi startade sedan varje dag med att läsa högt ur en Alfons bok på Polylino. Det är en stor fördel att kunna visa boken i storformat när man läser. På Polylino finns även några av Alfonsböckerna på flera språk. Att uppmuntra alla språk och låta eleverna få lyssna på aktuella böcker även på sitt hemspråk skapar en djupare förståelse och ger dem bättre förutsättningar för att använda alla sina språkliga resurser vid kommunikation med andra och i det egna inre tänkandet. Att få lyssna och bada i olika Alfons böcker var väldigt uppskattat och väckte många härliga tankar. 

 • Varför börjar alla Alfons böcker likadant? 
 • Varför gillar Gunilla så ofta att skriva upprepningar?

Hitta språkliga strukturer

Efter att ha läst och diskuterat flera Alfons böcker hittade vi  mönster i Gunilla Bergströms texter, som vi kunde använda, när vi tränade oss i den återberättande genren, t.ex: 

 • Alla Alfons böcker börjar med Här är Alfons Åberg __ år
 • Gunilla skriver ofta upprepningar, Akta dig för sågen!

Modellera och använda stödstrukturer vid sagoskrivning

För att förtydliga den återberättande genren för eleverna följde vi Anna Josefsson gång i “Skriv i åk 2”. Vi började då med God natt Alfons Åberg och använde oss av läsfixarna när vi läste boken och byggde sedan gemensamt en 4-fältare som vi sedan tog hjälp av för att återberätta texten 2-2. 

Därefter fortsatte vi att på samma sätt djupdyka i boken Flyg! sa Alfons Åberg. Denna gången fick eleverna i sina lärgrupper skriva stödord till en del var på 4-fältaren och sedan återberätta den specifika delen för hela klassen. Stödorden skrev jag av på stort blädderblock, för att eleverna enkelt skulle kunna använda dem när vi senare tillsammans skulle skapa vår gemensamma återberättande text i WriteReader.

Tala i skriftspråk

Nu hade vi skapat en 4-fältare tillsammans det var snart dags att börja skriva sagan! Den kooperativa strukturen Berätta Mera brukar vi använda för att muntligt bli säker på vår saga innan vi börjar att skriva. Den gör eleverna säkra på sina sagor så att fokus sedan kan läggas på själva skrivandet. 

Skapa saga i WriteReader

Nu var eleverna sugna på skriva! När de skulle börja skriva fick de fick tre olika stödmallar att välja på att utgå från. Eleverna har kommit olika långt i sin skrivprocess och då är det också viktigt att de får olika stöd i sitt skrivande. Lika viktigt som det är att få stöttning vid behov, är det att ta bort stöttning för de som inte behöver den längre. 

Då eleverna tidigare har haft Robin som läsebok så har vi valt att ha samma färgmarkering på våra skrivmallar. 

 • Blå mall = mer stöttning
 • Grön mall = mindre stöttning
 • Röd mall = ingen direkt stöttning

 

Lust att skriva

Att få reflektera själv över vad man behöver för form av stöttning vid skrivning, skapar självständighet och trygghet i skrivprocessen. Eleverna var säkra på vad de skulle skriva om, de fick välja sin stöttning och det blev ett fantastisk skrivfokus i klassrummet. Vi är alltid noga med att alla elever har talsyntes igång när de skriver i WriteReader. Det skapar både ökat fokus och en större medvetenhet i meningsbyggnad och stavning. 

Bearbeta texter

När eleverna skrivit klart sin text fick de läsa igenom den vid flera tillfällen. Vi uppmanade dem även att lyssna hjälp av talsyntesen i WriteReader. För att träna på att bearbeta sin text fick eleverna en enkel mall som vi arbetat med tidigare. Vi arbetar för att alla ska läsa igenom sin text flera gånger med olika fokus, avslutningsvis får de feedback av mig i “feedback-rutan”. 

Elevexempel: https://app.writereader.com/library/book/6591fa3a-aa39-4e50-bb3d-e975f1880270/se

Verklig mottagare

När eleverna skrivit klart sina texter och bearbetat dem, med fokus på våra mål, så fick de läsa upp sina sagor för förskoleklassen. Vi har arbetat medvetet med att eleverna ska ha en tydlig mottagare när de skriver. Ibland har vi läst upp för varandra men även ställt ut på det lokala biblioteket. När våra Alfons texter började bli klara frågade eleverna direkt om de fick ge bort sin bok i julklapp eller gå till förskoleklassen och läsa upp sin bok. Det är härligt att se de nu efterfrågar mottagare själva!  

Share this post

Hur kan Alfons Åberg förbättra barns skrivande?

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top