Förr och nu med Elsa Beskow

Elsa Beskow är Sveriges kändaste barnbokskonstnär, med fantastiska illustrationer. Vi valde därför att utgå från henne och boken Olles skidfärd i vårt tema Förr och Nu. 

I temat har vi haft fokus på: 

  • Att muntligt kunna jämföra och berätta om likheter/skillnader med hur det var att leva förr och hur det är att leva nu.
  • Att med hjälp av bilder kunna skriva en enkel återberättande text, med stor bokstav och punkt.

Läsfixarna 

Vi började med att repetera läsfixarnas spågumman och konstnären. Vi läste de två första sidorna i Olles skidfärd, utan att visa bilderna. Vi diskuterade hur vi tror att det såg ut på Olles födelsedag, svåra ord och vad vi trodde skulle hända när Olle åkte iväg på sina skidor. Barnen fick sedan måla hur de tror Olle såg ut när han gav sig ut på sin färd.  

Fokus på bilder

När elevernas bilder var klara så läste vi vidare i boken och studerade bilderna ingående. Bilderna i boken väcker verkligen nyfikenhet och kreativt tänkande! När vi läst boken en gång så bläddrade vi tillbaka till första sidan i boken och studerade den extra noga. Med hjälp av bilden diskuterade vi och jämförde likheter och skillnader kring hur man levde förr och hur det är att leva nu.

Venn diagram

Vi påbörjade ett Venn-diagram som vi, under arbetets gång, fyllde på. Barnen hade i förskoleklass varit på skolmuseet i byn och tillsammans kunde de hjälpas åt att minnas och jämföra med tidigare kunskaper. Barnen blev väldigt intresserade och nyfikna på vem Elsa Beskow var som person så vi kom även in på hur vi trodde det var att leva när hon var liten.

Skriva till bilder – på WriteReader

Lycka när vi fick klartecken att använda Elsa Beskows bilder att skriva utifrån! Vi skapade en bok utifrån några av bilderna i boken. Då vårt arbete handlade om Förr och Nu och att kunna skriva enkel återberättande text till bilder , så valde vi ut fem bilder som vi tyckte sammanfattade boken och vårt tema. Bilderna finns i bildbanken och det är därav oerhört tidsbesparande för mig som lärare att skapa mallen med lättillgängliga bilder.

Det blev en fantastisk entusiasm när vi sedan skrev vår gemensamhetstext. Igenkänningen i bilderna och känslan av att alla vet handlingen skapar en oerhörd vilja och skrivarglädje. Barnen fick först i sina lärgrupper diskutera meningar till varje bild sedan fick alla lärgrupper säga sitt när vi sedan skapade vår gemensamma text.

Gemensam läsning och förstå handlingen

Vår gemensamma boken på WriteReader har vi läst vid flera tillfällen. Vi ville att alla skulle känna igen texten. Vi arbetade även med handlingen på andra sätt. Till exempel i bilden där vi skapade kort för att befästa handlingen.

Parskriving

Efter att ha bearbetat vår text på olika sätt var det dags att skriva tillsammans med “superkompisen”. Innan barnen satte sig och skrev hade vi bilderna återigen på storbild och vi berättade meningar till varje bild. Detta gjorde vi genom den kooperativa strukturen inre-yttre cirkel.

Jag skapade sedan en mall med samma bilder som vi skrivit vår gemensamma text utifrån. En mall är en bok som läraren har skapat och aktiverat, så att eleverna kan välja den och hitta stöd och inspiration, när de själva ska göra en bok.

För att skapa en mall utifrån en befintlig bok trycker jag bara på  “kopiera bok”. Då kan jag sedan redigera den, som jag önskar innan den tilldelas som mall till eleverna.

När barnen sedan skulle börja skriva med sin “superkompis” var innehållet väl bearbetat och fokus låg på själva skrivandet. Eleverna hjälptes åt att skapa meningar men varje elev skrev sin egen text. Det blev ett fantastiskt arbetsfokus! När barnen skrivit klart fick de träna på att läsa sin text och till sist spelade de i sin läsning i WriteReader.

Här är fyra exempel på elevers återberättande text av Olles skidfärd, skrivna i slutet av höstterminen i åk 1.

Ett stort TACK till https://elsabeskow.se för att vi får använda bilderna och skapa läs- och skrivarglädje i klassrummen!

Share this post

Förr och nu med Elsa Beskow

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top