Enkel och effektiv formativ bedömning av nyanländeras skrivande

Jag arbetar med svenska som andraspråkslärare på Rinnebäcksskolan i Kävlinge, samt att jag är delaktig i skolans digitala utveckling. Vi är en  Apple Distinguished School (ADS), vilket är en utmärkelse som vi har fått av Apple, som innebär att vi är en utmärkt skola för kontinuerlig innovation inom lärande, undervisning och skolmiljö.

Writereader, mycket användbart

Jag har provat Writereader fullt ut ett tag nu. Programmet är mycket användarvänligt, för både lärare och elever. När jag arbetar med barnen så visar jag dem hur programmet funkar och de lär sig snabbt, alla kan sina inloggningar och sin klasskod. Eleverna skriva berättelser, faktatexter, informativa texter och sagor därefter får de läsa upp sina texter för sina kompisar och vi kan dra ut deras historia så att de får en, “riktig” bok.

Formativ bedömning

En mycket bra funktion för mig som lärare är att jag kan ge formativ bedömning på elevernas arbete. Nedan finns ett exempel på en elev som har skrivit en text som är lite svår att förstå. Då frågade jag eleven vad hon vill skriva, hon berättade då för mig och jag skrev i “lärar rutan”, därefter kunde hon skriva av och vi kunde träna på att skriva de ord som var svåra för henne. 

Den inringade texten är min formativa bedömning på elevens text.

Bilder och röstinspelning

Det finns ett bildbibliotek i programmet så att det går att lägga till bilder till deras texter. Jag kan lägga till bilder i biblioteket. Ytterligare en bra funktion är att man kan läsa in sin berättelse med sin röst samt att jag som lärare kan kommentera eller stötta elevens text utan att det syns i den slutliga boken. Då jag undervisar elever i svenska som andraspråk är det ju perfekt att kunna skriva svensk text, men spela in texten med sin röst på sitt modersmål.

Jag är mycket imponerad, vilket fantastiskt verktyg för att komma igång med läs- och skrivutvecklingen.

 

Av Ingela Lind
Andraspråkslärare
Rinnebäcksskolan, Kävlinge

Share this post

Enkel och effektiv formativ bedömning av nyanländeras skrivande

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top