Arbetet med den beskrivande genren i klassrummet

Just nu har vi den beskrivande genren i fokus och WriteReader är det perfekta verktyget att använda vid skapandet av enkla faktatexter för elever i åk 1. Vi påbörjade arbetet med beskrivande texter när vi lärde oss mer om djurfamiljerna på bondgården i vårt första tema. Nu har vi precis arbetat med hösten som tema och samtidigt börjar älgjakten. Älgen blev därför ett intressant djur att lära sig mer om.   

Bilderboken – ett sätt att förtydliga vår tankekarta 

Då vi i vårt första tema bekantade oss med den beskrivande genren och rubrikerna Utseende, Familj, Bo och Föda.  Vi valde därför att utgå från samma rubriker denna gången. Vi började med en fysisk tankekarta där vi skrev vad vi visste med grönt och det vi lärde oss efterhand med rött. I WriteReader skapade vi en gemensam bilderbok. Varje rubrik hade egen sida med en bild och vi skapade pratbubblor med det vi lärde oss. Bilden ger ett tydligt stöd till rubriken och underlättar för eleverna.  

Studera beskrivande texter

I nästa steg studerade vi faktatexter, såg filmer och allt eftersom fyllde vi på med ny kunskap i vår bilderbok i WriteReader. Det blev ett bra sätt att diskutera hur man får ihop den röda tråden och under vilken rubrik den nya faktan passar. Vi började med att studera två olika texten. En faktabok som eleverna hittat på Ugglo.se och en, med enkla meningar, som jag skrivit för att använda som modellering.

WriteReaders bilderbok + kooperativa övningar = sant

När vi hade samlat på oss mer fakta tränade vi på att befästa kunskapen tillsammans.  Här genom den kooperativa övningen Berätta Mera. Bilderboken var på storbild med en sida i taget. Eleverna gick runt och gjorde “high five” och berättade en passande mening till rubriken. Om de blev osäkra lånade de kompisens mening. På så sätt fick alla träna på att muntligt formulera meningar. Efter ett tag byttes rubriken och så fortsatte vi tills vi gått igenom alla fyra rubrikerna.

Gemensamhetsskrivning

Nu var eleverna redo att skriva en gemensam text om älgen på WriteReader.  Barnen var väl förberedda med faktakunskap och alla fick säga en mening var. Vi valde upprepade meningar för att barnen i nästa steg enklare skulle kunna skriva egna meningar. Vi läser våra meningar tillsammans flera gånger. Detta för att både lästräna och för att befästa kunskap och upplägg på faktatexter.

Eleverna var nu väl förankrade i faktan och meningarna i vår gemensamma text och det var blev dags för dem att skriva en egen faktatext! Eleverna blev tilldelade en mall med rubrikerna och bilderna från vår gemensamma text. På så vis blev det en viss igenkänning och trygghet när de började skapa.

Eleverna satt med sin “superkompis” och samarbetade och alla visste flera passande meningar till varje rubrik. Här differentierades undervisningen så att de elever som kommit igång med skrivandet skrev flera meningar till varje bild medans det för en del räckte med att skriva en mening till varje bild. 

Det blev en fantastisk aktivitet och fokus i klassrummet! Talsyntesen gör att eleverna blir mer självständiga och vågar skriva på egen hand!

Vårt sista steg i arbetet med älgen blir att eleverna läser in sin text i WriteReader. De elever som inte kommit igång med sin läsning memorerar och talar istället in sin text. Att få känna sig inkluderad i “läsarnas klubb” och att samla läsningen och skrivningen i ett meningsfullt sammanhang är en oerhörd vinst! Att eleverna dessutom kan göra detta enkelt på egen hand underlättar för mig som lärare.  

Share this post

Arbetet med den beskrivande genren i klassrummet

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.Your subscription could not be saved. Please try again.


Your subscription has been successful.


Scroll to Top