Analys, återberättande och skrivande med “Den fula ankungen”

I klassrummet har vi fördjupat oss i den tidlösa sagan “Den fula ankungen”. Genom ett mångfacetterat arbete har eleverna fått en heltäckande förståelse för berättelsen.

Från muntlig tradition till skriftlig kompetens

Vi inledde vårt arbete genom att berätta sagan för eleverna. Detta skapade en gemensam grund och öppnade dörrarna till berättarkonstens magiska värld. Sagan väckte mycket känslor hos eleverna och att vi just berättade den upplevde vi gav en ännu starkare upplevelse och stora, viktiga värdegrundsdiskussioner.

Litteraturanalys i klassrummet

Efter den muntliga traditionen tog vi ett steg vidare genom att läsa sagan högt tillsammans. Genom att noga studera varje del av berättelsen fördjupade vi vår förståelse för karaktärerna, händelserna och budskapet.

Interaktivt lärande genom kamratövningar

För att stärka elevernas förmåga att återberätta använde vi bilder från sagan. Eleverna fick träna på att strukturera och formulera sina tankar genom att använda bilderna som stöd. Detta övade inte bara deras berättarfärdigheter utan hjälpte även till att utveckla deras visuella tolkning av texten. Målet var att eleverna skulle kunna återberätta sagan för varandra, först muntligt och sedan skriftligt. Denna kamratövning främjade inte bara kommunikation och samarbete, utan gav också möjlighet att föra in olika perspektiv och tankar i berättelserna.

Skapa återberättande texter i WriteReader

Slutligen omsatte eleverna sina muntliga och visuella färdigheter i skrift. Vi hade skapat en bok-mall i WriteReader med samma bilder som de tidigare hade berättat utifrån. Dessa finns i WriteReaders bildbank.

Genom att använda WriteReader och de integrerade bilderna vi tilldelat i mallen så fick de stöd i sina berättelser och de skrev koncentrerat ner sina återberättande texter. 

Elevexempel

En helhetssyn på lärande

Detta arbete har inte bara handlat om att förstå en saga utan har också varit en resa som omfattat muntlig tradition, visuell tolkning och skriftligt uttryck. Genom att kombinera dessa element har eleverna fått en djupare uppfattning om “Den fula ankungen” och samtidigt utvecklat sina språkliga och kreativa färdigheter.

Är du själv sugen på att arbeta med H.C Andersens sagor i klassrummet så finns det fler exempel på WriteReaders hemsida, på hur du kan arbeta här (på engelska).

 

Tack till Marianne Jensen för de 21 illustrationerna till tre utvalda H. C. Andersen-sagor (Den fula ankungen, Näktergalen och Flickan med svavelstickorna)

Share this post

Analys, återberättande och skrivande med “Den fula ankungen”

Share this post

SIGN UP FOR MONTHLY UPDATES

Receive our newsletter with tips and news.

Scroll to Top