Sweden

Enkel och effektiv formativ bedömning av nyanländeras skrivande

Jag arbetar med svenska som andraspråkslärare på Rinnebäcksskolan i Kävlinge, samt att jag är delaktig i skolans digitala utveckling. Vi är en  Apple Distinguished School (ADS), vilket är en utmärkelse som vi har fått av Apple, som innebär att vi är en utmärkt skola för kontinuerlig innovation inom lärande, undervisning och skolmiljö.   Writereader, mycket …

Enkel och effektiv formativ bedömning av nyanländeras skrivande Read More »

Fjärilars liv, ämneskunskap, läs- och skrivförmågor

Fjärilars liv är ett återkommande tema på lågstadiet. I vår kommun har tillgång till NTA-s tema låda Fjärilars liv. NTA-lådan tillsammans med boken, Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3, blev utgångspunkten i vårt tema. Karin Pettersson skriver fantastiskt bra och har en tydlig arbetsgång enligt cirkelmodellen, som är lätt att följa. Det är verkligen en bok …

Fjärilars liv, ämneskunskap, läs- och skrivförmågor Read More »

Planeringsinspiration till årskurs 2 med fokus på skrivandet

Under höstterminen i åk 2 arbetar vi vidare med cirkelmodellen i skrivandet och väver ihop svenskan med våra teman. I själva skrivningen har vi hämtat mycket tankar från Anna Josefsson bok Skriv i åk 2 där hon beskriver sitt arbete med cirkelmodellen och digitala verktyg.  WriteReader är ett givet inslag i alla ämnena hos oss. …

Planeringsinspiration till årskurs 2 med fokus på skrivandet Read More »

Scroll to Top