Forskningsrapporter

WriteReader är ett forskningsbaserat läromedel och nedan kan du läsa om några av de forskningsprojekt som WriteReader har medverkat i.

Hur stor effekt har WriteReader-appen?

(University College Lillebaelt, 2016)

WriteReader projekt på Tejbjerg Särskola

(University College Sjaeland and Ministry of Education, 2013)

Skriv för att läsa-projekt

(Danish Department of Education, 2012)

Sign up for monthly updates

Receive our newsletter with tips and news.