Lektionsplaner

6 veckas lektionsplaner

Är du redo att börja använda WriteReader med dina elever i dag?

WriteReader erbjuder ett gratis program som ger lärare tillgång till lektionsplaner som håller i 6 veckor. Lektionerna, inspirerade av en effektstudie som genomfördes i 2016 av en tredje part, introducerar dina elever till WriteReader. Lektionsplanerna ger dig även instruktioner som steg-för-steg hjälper dig att komma igång med WriteReader tillsammans med de unga författarna i klassrummet - samtidigt som du främjar skriv-/läskunnighet och samarbete!

De följande lektionsplanerna kommer att finnas tillgängliga inom kort och ta upp dessa ämnen:

 • Vecka 3-4: Vad finns i din skolväska? (pdf)
 • Vecka 5-6: Allt om mig (pdf)

Andra idéer för dagliga eller veckoaktiviteter (K-5)

Strukturen och stödfunktionen från läromedlet WriteReader gör att eleverna i förskola till femte klass kan producera och dela multimodala böcker med bilder, text och ljud – oavsett vilken nivå deras skriftliga förmåga ligger på. WriteReader kan användas till nästan alla teman och genrer, då de didaktiska ramarna definieras och skapas av läraren, medan innehållet skapas av eleven.

Exempel på passande och relevanta modeller för målgruppen kan vara, t ex, att beskriva dagliga händelser.

 • Skriva en bok om *deras skola och dela den med andra dagisbarn som kanske senare börjar på samma skola. Boken kan fokusera på nyckelpersoner på skolan (lärare, vaktmästare, städpersonal etc.) och centrala platser på skolan (lektplatsen, cafeterian, gymmet, etc.)
 • Skriva en bok om sin favorit nallebjörn eller favoritleksak , och beskriv varför just denna leksak betyder så mycket för dem. Nallen / leksaken kan vara huvudpersonen eller ett objekt i en påhittad text - till exempel en saga.
 • Skriva en bok om sin favoritförfattare och bok . De kan ta bilder av boken och skriva om varför de gillar boken.
 • Skriva en fackbok om ett ämne av intresse. Till exempel kan eleverna skriva om hästar, dinosaurier, vulkaner, Minecraft och mer. När de är klara, kan boken skrivas ut och publiceras på skolans bibliotek.
 • Skriva en bok om en bra erfarenhet de hade i skolan eller hemma. Det kan handla om en skolbesök på zoo eller när de åkte på en familjesemester .
 • Skriva en dagbok. Eleverna kan skriva en sida eller två om vad de upplever hemma , eller i skolan varje dag under en tidsperiod. Kom ihåg att de bör sätta datum på sidorna.
 • Skriva en guide eller en instruktionsbok . Det kan vara om hur man spelar ett av spelen på fritids eller hur man bakar en kaka.

Generella idéer

Innan du börjar skriva
 • Innan du börjar skriva, hitta och läs en text från skolbiblioteket som ger ett exempel på genren eleverna kommer att skriva berättelser om. Prata med eleverna om egenskaperna hos genren och om var och hur karaktärerna presenteras i texten.
 • Utifrån innehållet och klassens mål, avgör om det är mest relevant för eleverna att skriva ensamma eller i par.
 • Anpassa processen så att den största delen av tiden spenderas med en vuxen och att eleverna skriver tillsammans.
 • Vi rekommenderar att engagera en mellan- eller högstadieklass på skolan. De äldre eleverna kan hjälpa de yngre med rättkskrivning, typer av genrer och att söka efter bilder etc. Det är viktigt att de yngre eleverna förstår att det är dem som gör skrivandet.

Bedöm om eleverna kan dra nytta av att ta bilder som ska användas i boken hemma; då kan de fokusera på att endast skriva när de är i skolan.

När du skriver
 • Om det är svårt för hela klassen att få rättskrivit sina texter, ge eleverna med störst behov högst prioritet. Föräldrarna till de andra barnen kan uppmuntras att renskriva tillsammans med sina barn hemma. Det är inte nödvändigt att renskriva för att få fördelarna med WriteReader. Däremot får eleverna möjlighet att lära sig av konventionell skrift och därav stärka sina skriftliga språkkunskaper.
 • Låt eleverna läsa sina böcker högt för sina klasskamrater under skrivprocessen för att ta emot och ge konstruktiv feedback.
Efter att ha skrivit
 • Låt eleverna läsa sina böcker högt för jämnåriga eller yngre elever på skolan eller närliggande dagis.
 • Eleverna bör läsa sina böcker högt för sina föräldrar, systrar, bröder och farföräldrar hemma och så ofta som möjligt.
 • Vi rekommenderar att dela och publicera elevernas böcker till exempel genom att skriva ut dem, e-posta dem till familjen eller dela dem på skolans intranät.
 • OBS, när det gäller online-publicering är det viktigt att alla personer som nämns i böckerna har gett sitt samtycke och att de bilder som används inte har copyright-begränsningar.

6 veckas lektionsplaner

Är du redo att börja använda WriteReader med dina elever i dag?

WriteReader erbjuder ett gratis program som ger lärare tillgång till lektionsplaner som håller i 6 veckor. Lektionerna, inspirerade av en effektstudie som genomfördes i 2016 av en tredje part, introducerar dina elever till WriteReader. Lektionsplanerna ger dig även instruktioner som steg-för-steg hjälper dig att komma igång med WriteReader tillsammans med de unga författarna i klassrummet - samtidigt som du främjar skriv-/läskunnighet och samarbete!

De följande lektionsplanerna kommer att finnas tillgängliga inom kort och ta upp dessa ämnen:

 • Vecka 3-4: Vad finns i din skolväska? (pdf)
 • Vecka 5-6: Allt om mig (pdf)

6 veckas lektionsplaner

Är du redo att börja använda WriteReader med dina elever i dag?

WriteReader erbjuder ett gratis program som ger lärare tillgång till lektionsplaner som håller i 6 veckor. Lektionerna, inspirerade av en effektstudie som genomfördes i 2016 av en tredje part, introducerar dina elever till WriteReader. Lektionsplanerna ger dig även instruktioner som steg-för-steg hjälper dig att komma igång med WriteReader tillsammans med de unga författarna i klassrummet - samtidigt som du främjar skriv-/läskunnighet och samarbete!

De följande lektionsplanerna kommer att finnas tillgängliga inom kort och ta upp dessa ämnen:

 • Vecka 3-4: Vad finns i din skolväska? (pdf)
 • Vecka 5-6: Allt om mig (pdf)

6 veckas lektionsplaner

Är du redo att börja använda WriteReader med dina elever i dag?

WriteReader erbjuder ett gratis program som ger lärare tillgång till lektionsplaner som håller i 6 veckor. Lektionerna, inspirerade av en effektstudie som genomfördes i 2016 av en tredje part, introducerar dina elever till WriteReader. Lektionsplanerna ger dig även instruktioner som steg-för-steg hjälper dig att komma igång med WriteReader tillsammans med de unga författarna i klassrummet - samtidigt som du främjar skriv-/läskunnighet och samarbete!

De följande lektionsplanerna kommer att finnas tillgängliga inom kort och ta upp dessa ämnen:

 • Vecka 3-4: Vad finns i din skolväska? (pdf)
 • Vecka 5-6: Allt om mig (pdf)

6 veckas lektionsplaner

Är du redo att börja använda WriteReader med dina elever i dag?

WriteReader erbjuder ett gratis program som ger lärare tillgång till lektionsplaner som håller i 6 veckor. Lektionerna, inspirerade av en effektstudie som genomfördes i 2016 av en tredje part, introducerar dina elever till WriteReader. Lektionsplanerna ger dig även instruktioner som steg-för-steg hjälper dig att komma igång med WriteReader tillsammans med de unga författarna i klassrummet - samtidigt som du främjar skriv-/läskunnighet och samarbete!

De följande lektionsplanerna kommer att finnas tillgängliga inom kort och ta upp dessa ämnen:

 • Vecka 3-4: Vad finns i din skolväska? (pdf)
 • Vecka 5-6: Allt om mig (pdf)

Sign up for monthly updates

Receive our newsletter with tips and news.