Goda råd

Goda råd

Här är ett par användbara tips om hur lärare och föräldrar kan hjälpa sina elever/barn få ut det mesta av programmet och optimera barnets skrivutveckling.

Motivera barnet
Gör uppställningar med leksaker, gör olika scener, gör en utflykt till zoo eller skogen – och fotografera det. Använd upplevelserna och bilderna som motivation och inspiration till historieskrivningen.

”Medförfattare”
Stöd barnet som medförfattare genom att lyssna intresserat och uppskattande till barnets förslag. Ställ frågor om handlingen för att vidareutveckla historien. Som huvudregel ska du acceptera barnets ordval och meningsbyggnad för att barnet ska kunna känna ägarskap av sin berättelse.

Anpassa utmaningarna
Om skrivprocessen är för utmanande, räcker det att barnet berättar eller spelar in sin historia och låter en vuxen skriva i vuxenfältet. Därefter kan barnet skriva av texten i barnfältet. Avskrift av enstaka ord kan också bidra till att underlätta skrivningen.

Använd textrutor, tal- och tankebubblor
Genom att använda tal- och tankebubblor, uppmanas barnet till att använda sig av direkt tal. Textrutor kan med stor fördel användas om barnet vill koppla ett ord till ett bestämt föremål eller person.

Vuxenskrivning
Den vuxnes ”översättning” av barnets text, ska utföras så grammatiskt korrekt som möjligt. Förutom att barnet upplever korrekt stavning, är det också viktigt att de ser och upplever användandet av punkter, kommatecken och stora bokstäver.

Radbyten
Hjälp barnet med att göra radbyten efter varje mening, och kom ihåg att göra detsamma i förbindelse med vuxenskrivningen. Detta gör det enklare för barnet att göra den viktiga jämförelsen mellan sin egen och den vuxnas skrivning.

Stöd uppläsningen
Har barnet svårt att läsa sina egna texter, kan de inspelas och uppspelas omedelbart innan uppläsningen. Barnet bör peka på orden allt eftersom orden uppspelas. Det är viktigt, att barnet använder texten i vuxenfältet i relation till uppläsningen.

Dela böckerna
Det är viktigt för barnets motivation och lust till att skriva mer, att böckerna skrivs ut och mailas till familj och vänner. På detta sätt upplever barnet sig själv som författare och får samtidigt en förståelse för skriftspråkets funktion.

Sign up for monthly updates

Receive our newsletter with tips and news.